Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Kategória galérie: 2022

Využívanie tabletov na vyučovaní

Naši siedmaci počas vyučovania biológie a dejepisu pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Šallingovej aplikujú medzipredmetové vzťahy preberanej témy aj prostredníctvom vyhľadávania potrebných informácií na

Čítať viac »

„Naša záhradka“!

Milí moji záhradkári, v mene celej našej školy sa vám chcem poďakovať za starostlivosť a pracovitosť, ktorú ste venovali skrášľovaniu nášho malého školského dvora. Veľmi

Čítať viac »

Deň rodiny u našich prvákov.

Naši prváci spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou pripravili program ku Dňu rodiny. Potešili tým nielen rodičov, ale ak starkých v Stredisku Evanjelickej Diakonie

Čítať viac »