Kategória galérie: 2022

„Naša záhradka“!

Milí moji záhradkári, v mene celej našej školy sa vám chcem poďakovať za starostlivosť a pracovitosť, ktorú ste venovali skrášľovaniu nášho malého školského dvora. Veľmi

Čítať viac »

Deň rodiny u našich prvákov.

Naši prváci spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou pripravili program ku Dňu rodiny. Potešili tým nielen rodičov, ale ak starkých v Stredisku Evanjelickej Diakonie

Čítať viac »

MDD v školskom klube detí.

Pri príležitosti MDD v rámci školského klubu detí pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre  deti športové popoludnie, ktoré bolo spojené s osvetou detí vo

Čítať viac »

Naši druháci v Bibiane.

Dnešný deň (16.3.2022) si druháci užili hry prostredníctvom interaktívnych exponátov na výstave Hravá hlava a Od hračky po hračku v Medzinárodnom dome umenia pre deti

Čítať viac »