Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

„Naša záhradka“!

Milí moji záhradkári,
v mene celej našej školy sa vám chcem poďakovať za starostlivosť a pracovitosť, ktorú ste venovali skrášľovaniu nášho malého školského dvora.
Veľmi si vážim váš krásny vzťah k nášmu životnému prostrediu. Ste inšpiráciou a vzorom pre nás všetkých. Lebo každý, kto sa dokáže s láskou starať o prírodu, hoci aj len o jednu jedinú rastlinku, má dar od Pána Boha – dobré a láskyplné srdiečko. Tak si ho opatrujte!
Všetkým usilovným členom záujmového krúžku „Naša záhradka“ prajem prekrásne leto! ❤🤗
Anička Pukajová.