Školské stravovanie

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne

Dodávateľom stravy a nápojov do Výdajnej školskej jedálne je spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287.

Vedúca školskej jedálne: Alžbeta Kobeščáková

Tel. číslo do školskej jedálne:  +421 914 109 109

email: jedalensvr@gmail.com

Číslo účtu: IBAN: SK69 7500 0000 0040 2372 8166

 

Výška stravnej jednotky na žiaka:

I.   stupeň  2,10  €      mesačne: 37,80 €

II. stupeň  2,20  €     mesačne: 39,60 €

Základné informácie k stravnému:

 

Každý nový stravník je povinný do 26.augusta 2022odoslať záväznú prihlášku na stravu vedúcej ŠJ na e-mailovú adresu: jedalensvr@gmail.com.

Prvú platbu na školský rok 2022/23  je potrebné uskutočniť:

od 22. 08. 2022 do 29. 08. 2022.

Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

 

Od 1. Mája 2023 je možné plošné poskytovanie dotácie na stravu v EZŠ.

Dotované obedy budú poskytnuté iba tým žiakom, ktorých zákonní zástupcovia v termíne do 3. 04. 2023 predložili škole potrebné dokumenty a písomne prejavili záujem o dotáciu na obed cez aplikáciu EDUPAGE (EduPage – Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA).

Žiadosť o dotáciu na stravu Navratka-_rodic

Navratka_-_zariadenie_SPODaSK

Prilohy_k_ziadosti_zakon_o_rozpoctovych_pravidlach

 

 

Záväzná prihláška na stravu