Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Školské stravovanie

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne

Dodávateľom stravy a nápojov do Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, Bratislava je  spoločnosť pochutiňo s.r.o.  Lediny 1655/20, 841 03 Bratislava, IČO: 35 878 100.

Vedúca školskej jedálne: Dana Béčková

Tel. číslo do školskej jedálne:  +421

email: skolska.jedalen@ezs.ba

Číslo účtu: IBAN: SK15 0200 0000 0048 3887 1158

 

Výška stravnej jednotky na žiaka:

I.   stupeň  2,70  €

II. stupeň  3,00  €

Výška stravnej jednotky na zamestnanca:

4,20 €

Základné informácie k stravnému:

 

Každý nový stravník (žiak, zamestnanec) je povinný do 30.augusta 2023 odoslať záväznú prihlášku na stravu e-mailovú adresu: zakladna.skola@ezs.ba.

Platbu za obedy na september a október 2023  je potrebné uskutočniť:

do 15. 09. 2024.

 

Od 1. septembra 2024 je opäť možné plošné poskytovanie dotácie na stravu v EZŠ.

Dotované obedy budú poskytnuté iba tým žiakom, ktorých zákonní zástupcovia v termíne do 09. 08. 2023 predložili škole potrebné dokumenty a písomne prejavili záujem o dotáciu na obed cez aplikáciu EDUPAGE (EduPage – Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA o dotáciu na stravu – Platí od 1.9. 2023 ).

Žiadatelia, ktorý nestihli odoslať návratku v stanovenom termíne, tak môžu urobiť do 10-teho dňa v nasledujúcom mesiaci. Dotácia bude akceptovaná v ďalšom mesiaci !

Odkaz na návod Edupage tu !

 

Informácia_k_dotáciam_na_stravu_novela_zákona_od_01.09.2023

Návratka SK

Повернення (Návratka UA)

 

Záväzná prihláška na stravu

 

Smernica o organizácii Výdajnej školskej jedálne pri EZŠ