Obedy

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne
Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia.

Dôležité a aktuálne informácie o stravovaní v novom školskom roku 2020/21 a úpravách v súvislosti s epidemiologickou situáciou nájdete na tejto stránke (zverejnené od 26.8.2020)


Nový záujemca  (žiak / študent / zamestnannec) o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) v novom šk. roku 2020/21, sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú od 19. augusta 2020 (zvyčajne do 24 hodín) mailom zaslané ďalšie informácie , vrátane kompletných platobných údajov.
Prihlášku nie je potrebné vyplniť  u stravníkov, ktorí sa stravovali v ŠJ minulý školský rok, pokračujú v štúdiu (v zamestnaní), neodchádzajú na štúdium do zahraničia a chcú sa stravovať aj naďalej.

Prihlášku ŽIAKA / ŠTUDENTA / ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz