Harmonogram ZŠ

HARMONOGRAM

školského roka 2021/2022

1.9.2021  Deň Ústavy SR

2.9.2021 Slávnostné otvorenie školského roka

13.9.2021 Riaditeľské voľno

14.9.2021 Školské výlety, Triedny aktív (I. stupeň od 15:30 hod., II. stupeň od 16:30 hod.)

15.9.2021 Sedembolestná Panna Mária (sviatok)

24.9.2021 Európsky deň jazykov (aktivity v rámci vyučovania)

27.10.2021 Služby Božie: Pamiatke Reformácie

28.10. – 31.10.2021 Jesenné prázdniny

1.11.2021 Sviatok všetkých svätých

9.11.2021 Triedny aktív, Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

17.11.2021 Deň boja za slobodu a demokraciu

22.12.2021 Adventné Služby Božie

23.12. – 9.1.2022 Vianočné prázdniny

10.1.2022  Služby Božie

13.1.2022 Triedny aktív: konzultačné hodiny

31.1.2022 Odovzdávanie polročných vysvedčení

4.2.2022 Polročné prázdniny

28.2.-4.3.2022 Jarné prázdniny

6.4.2022 Testovanie 9

14.4. – 19.4.2022 Veľkonočné prázdniny

20.4.2022 Služby Božie

26.4.2022 Triedny aktív (konzultačné hodiny)

18.5.2022 Testovanie 5

26.5.2022 Služby Božie

1.6.2022 Medzinárodný deň detí

6.6.2022 Služby Božie

7.6.2022 Triedny aktív (konzultačné hodiny)

30.6.2022 Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Harmonogram šk. roka 2021/2022 sa môže meniť, preto prosíme rodičov aby pozorne sledovali Edupage stránku Evanjelickej základnej školy, sekciu Udalosti.

 

https://ezs.edupage.org/timetable/

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí  4., 5., alebo 6. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút / obed*)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka 5 minút / obed*)
 7. hodina: 12:35 – 13:20  (koniec vyučovania)

* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 7. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka na obed 30 minút )
 7.  hodina: 13:00 – 13:45  (prestávka 5 minút)
 8.  hodina: 13:50 – 14:35  (koniec vyučovania)