Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Organizácia školského roka 2023/2024

01.09. 2023 Štátny sviatok – Deň Ústavy SR

04.09. 2023 Slávnostné otvorenie školského roka – Služby Božie (celá škola)

                       Triedny aktív (1. A trieda), triednické hodiny (2. A – 9. A)

15.09.2022 Deň pracovného pokoja – Sedembolestná Panna Mária

19.09.2023 Triedny aktív (I. stupeň od 15:30 h., II. stupeň od 16:15 h.)

25.09. 2023 Európsky deň jazykov (aktivity v rámci vyučovania)

26.10. 2023 Služby Božie: Pamiatka Reformácie (celá škola)

30.10. 2022 – 31. 10. 2022  Jesenné prázdniny

01.11. 2023 Deň pracovného pokoja – Sviatok všetkých svätých

14.11. 2023 – 30. 11. 2023 – prihlasovanie na Testovanie 9 a na Testovanie 5

17.11. 2023 Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

28.11. 2023 Triedny aktív

1.12.2023 Adventné Služby Božie

03.12. 2023 Adventný bazár

21.12.2023 Adventné Služby Božie

22.12. 2023  Riaditeľské voľno

23.12. 2023.  – 07. 01. 2024      Vianočné prázdniny

08.01. 2024 Novoročné Služby Božie

11.01. 2024  Triedny aktív (individuálne konzultácie)

31.01. 2024 Polročné vysvedčenie

04.03. 2024 – 8. 03. 2024 Jarné prázdniny

20.03. 2024 Testovanie 9

28.3. 2024 – 2. 04. 2024 Veľkonočné prázdniny

03.04. 2024 Veľkonočné Služby Božie

04.04. 2024 Náhradný termín Testovanie 9

16.04. 2024 Triedny aktív

10.05. 2024 Vstúpenie Ježiša Krista na nebesá Služby Božie

20.05. 2024 Svätodušný pondelok Služby Božie

01.06. 2024 Medzinárodný deň detí

11.06. 2024 Triedny aktív (individuálne konzultácie)

28.06. 2024 Slávnostné ukončenie školského roka – Služby Božie

                           Vysvedčenie

01.07. 2024 – 31. 08. 2024 – Letné prázdniny

 

Termíny školských udalostí je možné podľa potreby zmeniť.

Aktualizácie je potrebné sledovať v informačnom systéme EZŠ: Evanjelická základná škola (edupage.org)

 

 

https://ezs.edupage.org/timetable/

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovania pre žiakov 1. stupňa EZŠ

 1.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 3.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 4.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút / obed*)
 5.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka 5 minút / obed*)
 6.  hodina: 12:35 – 13:20  (koniec vyučovania)

* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania pre žiakov 2.stupňa EZŠ

 1.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 3.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 4.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút)
 5.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka na obed 30 minút )
 6.  hodina: 13:00 – 13:45  (prestávka 5 minút)
 7.  hodina: 13:50 – 14:35  (koniec vyučovania)