Organizácia školského roka 2022/2023

01.09. 2022 Štátny sviatok – Deň Ústavy SR

05.09. 2022 Slávnostné otvorenie školského roka – Služby Božie (celá škola)

                       Triedny aktív (1. A trieda), triednické hodiny (2. A – 9. A)

14.09.2022 Triedny aktív (I. stupeň od 15:30 h., II. stupeň od 16:30 h.)

15.09.2022 Deň pracovného pokoja – Sedembolestná Panna Mária

16.09. 2022  Riaditeľské voľno

24.09. 2022 Európsky deň jazykov (aktivity v rámci vyučovania) https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-9-26/

27.10. 2022 Služby Božie: Pamiatka Reformácie (celá škola)

28.10. 2022 – 31. 10. 2022  Jesenné prázdniny

01.11. 2022 Deň pracovného pokoja – Sviatok všetkých svätých

08.11. 2022 Triedny aktív

14.11. 2022 – 30. 11. 2022 – prihlasovanie na Testovanie 9 a na Testovanie 5

1711. 2022 Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

04.12. 2022 Adventný bazár

22.12. 2022 Adventné Služby Božie

23.12. 2022.  – 07. 01. 2023      Vianočné prázdniny

09.01. 2023 Služby Božie

17.01. 2023  Triedny aktív formou individuálnych konzultácií

31.01. 2023 Polročné vysvedčenie

17.02. 2023 – 24. 02. 2023 Jarné prázdniny

22.03. 2023 Testovanie 9

06.4. 2023 – 11. 04. 2023 Veľkonočné prázdniny

12.04. 2023 Služby Božie

18.04. 2023 Triedny aktív

17.05. 2023 Testovanie 5

26.05. 2023 Služby Božie

01.06. 2023 Medzinárodný deň detí

06.06. 2023 Služby Božie

13.06. 2023 Triedny aktív

30.06. 2023 Slávnostné ukončenie školského roka – Služby Božie

                           Vysvedčenie

07. 2023 – 31. 08. 2023 – Letné prázdniny

 

Termíny školských udalostí je možné podľa potreby zmeniť.

Aktualizácie je potrebné sledovať v informačnom systéme EZŠ: Evanjelická základná škola (edupage.org)

 

 

https://ezs.edupage.org/timetable/

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí  4., 5., alebo 6. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút / obed*)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka 5 minút / obed*)
 7.  hodina: 12:35 – 13:20  (koniec vyučovania)

* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 7. hodinou

 1.  hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2.  hodina: 7.55 – 8.45   (prestávka 5 minút)
 3.  hodina: 8.50 – 9.35   (prestávka 20 minút)
 4.  hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5.  hodina: 10.45 – 11.30  (prestávka 15 minút)
 6.  hodina: 11.45 – 12.30  (prestávka na obed 30 minút )
 7.  hodina: 13:00 – 13:45  (prestávka 5 minút)
 8.  hodina: 13:50 – 14:35  (koniec vyučovania)