Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Organizácia školského roka

https://ezs.edupage.org/timetable/

Zvonenie

 

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 4., 5., alebo 6. hodinou

 1. hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2. hodina: 7.55 – 8.45 (prestávka 5 minút)
 3. hodina: 8.50 – 9.35 (prestávka 20 minút)
 4. hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5. hodina: 10.45 – 11.30 (prestávka 15 minút / obed*)
 6. hodina: 11.45 – 12.30 (prestávka 5 minút / obed*)
 7. hodina: 12:35 – 13:20 (koniec vyučovania)

* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 7. hodinou

 1. hodina 7:35 – 7:50 (prestávka 5 minút)
 2. hodina: 7.55 – 8.45 (prestávka 5 minút)
 3. hodina: 8.50 – 9.35 (prestávka 20 minút)
 4. hodina: 9.55 – 10.40 (prestávka 5 minút)
 5. hodina: 10.45 – 11.30 (prestávka 15 minút)
 6. hodina: 11.45 – 12.30 (prestávka na obed 30 minút )
 7. hodina: 13:00 – 13:45 (prestávka 5 minút)
 8. hodina: 13:50 – 14:35 (koniec vyučovania)