Členovia

Riadne voľby prebehli 14. 11. 2017.

Nasledujúce voľby budú v novembri 2021.

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Eva Adamove
 • Mgr. Petra Palkovičová

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 • Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová (od 4.3. 2021 – zvolená v doplňujúcich voľbách)

Zástupcovia rodičov

 • Mgr. Mária Šebestová – 3.A, 5.A, 7.A  (predseda)
 • Neobsadené
 • Mgr. Jana Shepperd  5.A, 7.A (od 08.09. 2021 – zvolená v doplňujúcich voľbách)
 • Pavol Pavlovič 3.A

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Eva Kolesárová
 • Mgr. Anna Polcková
 • Mgr. Radomír Vařák (od 1.1. 2021)