Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 •  Mgr. Jana Tesáková
 •  Mgr. Janko Svetlík

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 • Ladislav Szabó 

Zástupcovia rodičov

 • Mgr. Mária Šebestová  4.A, 8.A 
 • Mgr. Ján Rakyta  6.A
 • Nina Vaškovičová  5.A
 • Ing. arch. Dušan Mellner Ph.D. 

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Ilona Bázliková
 • Mgr. Ondrej Majling
 • Mgr. Radomír Vařák