Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 •  Mgr. Janko Svetlík
 •  PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 • Ladislav Szabó

Zástupcovia rodičov

 • Ing. arch. Dušan Mellner PhD. 4.A
 • Mgr. Ján Rakyta  7.A
 • Nina Vaškovičová  6.A (predseda)
 • Mgr. Mária Šebestová 5.A (podpredseda)

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Ilona Bázliková
 • Mgr. Ondrej Majling
 • Mgr. Radomír Vařák