Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Členovia

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 •  Mgr. Janko Svetlík
 •  PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 • Pavol Pavlovič

Zástupcovia rodičov

 • Ing. arch. Dušan Mellner PhD. 4.A
 • Mgr. Ján Rakyta  7.A
 • Mgr. Mária Šebestová 5.A (predseda)
 • Ing. Zuzana Kubíčková 2.A

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Ilona Bázliková
 • Mgr. Ondrej Majling (podpredseda)
 • Mgr. Radomír Vařák