Členovia

Riadne voľby prebehli 11. 11. 2021 a druhé kolo prebehlo 08.12.2021 .

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 •  
 •  

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 •  

Zástupcovia rodičov

 • Mgr. Mária Šebestová – 3.A, 5.A, 7.A 
 • Martin Demko 5.A
 • Nina Vaškovičová 4.A
 • Pavol Pavlovič 3.A

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Eva Kolesárová
 • Mgr. Ondrej Majling
 • Mgr. Radomír Vařák