Deň rodiny u našich prvákov.

Naši prváci spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou pripravili program ku Dňu rodiny.

Potešili tým nielen rodičov, ale ak starkých v Stredisku Evanjelickej Diakonie – v zariadení pre seniorov na Partizánskej ulici.