Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane.

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z
dane!

Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo
svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše  občianske
združenie Rada rodičov Palisády 57. Z Vašich minuloročných príspevkov sa
nám podarilo zrekonštruovať oddychovo–športovú miestnosť, vybaviť ju
kvalitným a rôznorodým náradím a náčiním. Dielňa na praktickú výučbu
techniky je pred svojim dokončením, darované financie použijeme na
zakúpenie kvalitného náradia. Máme mnoho plánov na skvalitnenie
výchovno–vzdelávacieho procesu, tieto financie nám pomôžu ich realizovať.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre
nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v
prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

 skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 skvalitnenie vybavenia školy

Ako poukázať 2%?
Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej
zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.
Stiahnite si a vyplňte PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane , v
ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s
Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
alebo do 25. apríla 2024 na EZŠ triednemu učiteľovi, prípadne na sekretariát,
alebo vrátnicu školy. Vyhlásenie radi pošleme za Vás na príslušný daňový úrad.

2. Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej
osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V
daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z
dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov Palisády 57
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bratislava, Palisády 57, 811 06
Právna forma:   Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3. Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej
osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného
alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8
€). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov Palisády 57
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bratislava, Palisády 57, 811 06
Právna forma:   Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):     31812929

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší
list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho
sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť
venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník
o potvrdenie tejto práce.