Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane.

Vážení rodičia a priatelia Evanjelickej základnej školy,

 

V roku 2022 je občianske združenie Rada rodičov Palisády 57 po prvý raz zaregistrované ako príjemca 2% zo zaplatenej dane z príjmov na základe zákona č. č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov.

Občianske združenie dlhodobo podporuje výchovno-vzdelávací proces, napríklad prispieva na nákup učebných pomôcok pre jazykové,  prírodovedné, technické aj informačné predmety.  Podporili sme deti v školskom klube nákupom hračiek alebo športového vybavenia. Pre starších žiakov  sme  pred dvomi rokmi vybudovali školskú knižnicu a upravili školský dvor. Chceli by sme v takýchto projektoch aj naďalej pokračovať.

Boli by sme veľmi vďační, keby ste  sa rozhodli využiť túto príležitosť a podporiť nás  poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

 

Ako poukázať 2%?

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

  1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplateni dane .

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo do 28. apríla 2022 na vrátnicu EZŠ. My to radi pošleme za vás na príslušný daňový úrad.

 

  1. Podávate si daňové priznanie sami?

 

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov Palisády 57

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bratislava, Palisády 57, 811 06

Právna forma:   Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):     31812929

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

  1. Postup pre právnické osoby

 

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% (prípade 2%, ak spĺňate podmienku – darovanie 0,5% dane za rok 2021 na verejnoprospešný účel) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov Palisády 57

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bratislava, Palisády 57, 811 06

Právna forma:   Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):     31812929

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

  1. Pracovali ste ako dobrovoľník?

 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.