PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

PaedDr. Anna Pukajová

anna.pukajova@ezs.ba

riaditeľka školy

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Mgr. Anna Kerekrétyová

anna.kerekretyova@ezs.ba

zástupkyňa riaditeľky školy

učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 

Mgr. Monika Fábiánová
 

monika.fabianova@ezs.ba

triedna učiteľka 1. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

 

 

Mgr. Viera Motlíková

viera.motlikova@ezs.ba

triedna učiteľka 2. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Mgr. Zuzana Sroková

zuzana.srokova@ezs.ba

triedna učiteľka 3. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

 

 

PaedDr. Elena Kačalová

elena.kacalova@ezs.ba

triedna učiteľka 4. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

 

Mgr. Michal Nosko

michal.nosko@ezs.ba

triedny učiteľ 5. A

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 

 

Mgr. Danijela Jagošová

danijela.jagosova@ezs.ba

triedna učiteľka 6. A

učiteľka: evanjelické a. v. náboženstvo

výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor prevencie

 

 

Mgr. Miroslav Kerekréty

miroslav.kerekrety@ezs.ba

triedny učiteľ 7. A

učiteľ evanjelické a. v. náboženstvo

duchovný správca školy

 

 

Mgr. Janko Svetlík

janko.svetlik@ezs.ba

triedny učiteľ 8. A

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 

 

PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

vladimira.vrajova@ezs.ba

triedna učiteľka 9. A

učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 

 

Bc. Renáta Lauko

renata.lauko@ezs.ba

učiteľka: anglický jazyk

 

RNDr. Jana Blaškovičová PhD. 

jana.blaskovicova@ezs.ba

učiteľka: chémia

 

 

Mgr. Valéria Maruniaková

valeria.maruniakova@ezs.ba

učiteľka: matematika

 

 

Mgr. Renáta Karbanová

renata.karbanova@ezs.ba

učiteľka: nemecký jazyk

 

 

Bc. Martin Kubala

martin.kubala@ezs.ba

učiteľ: matematika

 

 

Mgr. Roman Smutek

roman.smutek@ezs.ba

vedúci vychovávateľ v ŠKD

tel. kontakt do ŠKD: +421 950 862 890

 

 

Mgr. Zuzana Krnová

zuzana.krnova@ezs.ba

vychovávateľka v ŠKD

 

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov

–  utorok po vyučovaní, najneskôr do 15:30h.

–  len vopred dohodnutý termín a forma
   konzultácie (osobne, on-line, e-mailom a i.) prostredníctvom vyššie uvedených
   kontaktov.