Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Anna Kerekrétyová

anna.kerekretyova@ezs.ba

riaditeľka školy

učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Pondelok: 15:00-16:00

 

 

Mgr. Judita Horváthová
 

judita.horvathova@ezs.ba

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Štvrtok: 11:30-12:30 (Kabinet č.8)Mgr. Anna Dorociaková
 

anna.dorociakova@ezs.ba

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Štvrtok: 11:30-12:30 (Kabinet č.8)

 

 

Mgr. Viera Motlíková

viera.motlikova@ezs.ba

triedna učiteľka 2. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Pondelok: 12:30-13:30 (Trieda 2.A)

 

 

Mgr. Marcela Wlodarska

marcela.wlodarska@ezs.ba

triedna učiteľka 3. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Utorok: 13:00-14:00 (Kabinet č.8)

 

 

PaedDr. Elena Kačalová

elena.kacalova@ezs.ba

triedna učiteľka 4. A

učiteľka pre primárne vzdelávanie

Streda: 7:15-8:15 (Trieda 4.A)

 

 

Mgr. Michal Nosko

michal.nosko@ezs.ba

zástupca riaditeľky

triedny učiteľ 5. A

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Pondelok: 15:00-16:00 (Kabinet č.45, II p)

 

 

Mgr. Danijela Jagošová

danijela.jagosova@ezs.ba

triedna učiteľka 6. A

učiteľka: evanjelické a. v. náboženstvo

výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor prevencie

Pondelok: 13:30-14:30 (Kabinet č. 21, Ip)

 

 

Mgr. Miroslav Kerekréty

miroslav.kerekrety@ezs.ba

triedny učiteľ 7. A

učiteľ evanjelické a. v. náboženstvo

duchovný správca školy

Pondelok:  15:00-16:00 (Kabinet č.45, II p)

 

 

Mgr. Janko Svetlík

janko.svetlik@ezs.ba

triedny učiteľ 8. A

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Utorok: 14:00-15:00 (Trieda 8.A)

 

 

PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

vladimira.vrajova@ezs.ba

triedna učiteľka 9. A

učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Streda: 15:00-16:00 (Kabinet č.28, Ip, knižnica)

 

 

Bc. Renáta Lauko

renata.lauko@ezs.ba

učiteľka: anglický jazyk

Pondelok: 9:00-10:00 (Kabinet č.47, IIp)

 

 

Ing. Jakub Masác PhD. 

jakub.masac@ezs.ba

učiteľka: chémia

 

 

Mgr. Valéria Maruniaková

valeria.maruniakova@ezs.ba

učiteľka: matematika

Štvrtok: 8:50-9:50 (Kabinet č.16, Ip)

 

 

Mgr. Renáta Karbanová

renata.karbanova@ezs.ba

učiteľka: nemecký jazyk

Utorok: 11:45-12:30 (Kabinet č.26, Ip)

 

 

Bc. Martin Kubala

martin.kubala@ezs.ba

učiteľ: matematika

Streda: 14:00-15:00 (Kabinet č.16, Ip)

 

 

Mgr. Lucia Liptáková

lucia.liptakova@ezs.ba

učiteľka: anglický jazyk

Pondelok: 14:00-15:00 (Kabinet č.28, Ip, knižnica)

 

 

Mgr. Vanda Niková

vanda.nikova@ezs.ba

učiteľka: anglický jazyk

Piatok: 14:00-15:00 (Kabinet č.26, Ip)

 

 

Mgr. Roman Smutek

roman.smutek@ezs.ba

vedúci vychovávateľ v ŠKD

tel. kontakt do ŠKD: +421 950 862 890

 

 

Mgr. Zuzana Krnová

zuzana.krnova@ezs.ba

vychovávateľka v ŠKD

 

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov sú uvedené pri každom zamestnancovi.

–  len vopred dohodnutý termín a forma konzultácie (osobne, on-line, e-mailom a i.) prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.