Harmonogram stretnutí

Mimoriadne zasadnutie Rady školy EZŠ sa uskutoční: 23.11.2022 (streda) .

Zasadnutia sa uskutočnia vždy o 16:30 v budove EZŠ, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie online, v rovnakom termíne.