Harmonogram stretnutí

Mimoriadne zasadnutie Rady školy EZŠ sa uskutoční: 14.03.2023 (utorok) .

Zasadnutia sa uskutočnia vždy o 16:30 v budove EZŠ, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie online, v rovnakom termíne.