Harmonogram stretnutí

Zasadnutie Rady školy EZŠ v školskom roku 2021/2022: 20.6.2022 .

Zasadnutia sa uskutočnia vždy o 16:30 v budove EZŠ, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie online, v rovnakom termíne.