Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Rozvrh EZŠ

ROZVRH VYUČOVANIA EZŠ

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí  5., 6. alebo 7. hodinou

 1. hodina: 07:10 – 07:50             (prestávka 5 minút)
 2. hodina: 07:55 – 08:45             (prestávka 5 minút)
 3. hodina: 08:50 – 09:35             (prestávka 20 minút)
 4. hodina: 09:55 – 10:40             (prestávka 5 minút)
 5. hodina: 10:45 – 11:30              (prestávka 15 minút/obed*)
 6. hodina: 11:45 – 12:30              (prestávka 5 minút/obed*)
 7. hodina: 12:35 – 13:20              (koniec vyučovania)

* Obed, ak sa končí vyučovanie

Časový harmonogram vyučovania, ak sa vyučovanie končí 8. vyučovacou hodinou

 1. hodina:           07:10 – 07:50             (prestávka 5 minút)
 2. hodina:           07:55 – 08:45             (prestávka 5 minút)
 3. hodina:           08:50 – 09:35             (prestávka 20 minút)
 4. hodina:           09:55 – 10:40             (prestávka 5 minút)
 5. hodina:           10:45 – 11:30              (prestávka 15 minút)
 6. hodina:           11:45 – 12:30              (prestávka na obed 30 minút )
 7. hodina:           13:00 – 13:45              (prestávka 5 minút)
 8. hodina:            13:50 – 14:35              (koniec vyučovania)