Členovia

Zástupcovia tried v Rade rodičov, OZ Rada rodičov Palisády 57 v školskom roku 2022/2023.

 

1.A: Ing. Ján Petrikovič

2.A: Michaela Benčová

3.A: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

4.A: Mgr. Ing. Miloslav Bahna

5.A: Nina Vaškovičová

6.A: Ing. Katarína Hortová

7.A: Ing. Monika Hipká

8.A: Mgr. Mária Šebestová

9.A: Mgr. Róbert Kováč

Pokladníčka združenia: Ing. Zdenka Dubanová