Členovia

Zástupcovia v Rade rodičov, o.z. Palisády 57 za Evanjelickú základnú školu a Osemročné gymnázium

1.A:

2.A: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

3.A: Mgr. Ing. Miloslav Bahna

4.A: Nina Vaškovičová

5.A: Ing. Zdenka Dubanová

6.A: Ing. Monika Hipká

7.A: Mgr. Mária Šebestová

8.A: Mgr. Róbert Kováč

9.A: Zuzana Tanglmayerová

Pokladníčka združenia: Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojžišová