Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Využívanie tabletov na vyučovaní

Naši siedmaci počas vyučovania biológie a dejepisu pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy Šallingovej aplikujú
medzipredmetové vzťahy preberanej témy aj prostredníctvom vyhľadávania potrebných informácií na internete.
Chlapci 👍
Vyučovacia hodina nie len poučná, ale aj motivujúca k nadobúdaniu nových poznatkov.
PaedDr. Anna Pukajová