Stanovy

Stanovy RŠ

Oficiálny názov pre stanovy RŠ je
Štatút Rady školy pri Evanjelickej základnej škole