Triedy

I. A: Mgr. Judita Horváthová
II. A: PaedDr. Anna Pukajová
III. A: Mgr. Petra Palkovičová
IV. A: Mgr. Hedviga Valková
V. A: Mgr. Eva Adamove
VI. A: Mgr. Janko Svetlík
VII. A: Mgr. Ľuboslava Žitňanová
VIII. A: Mgr. Simona Danišová
XI. A: Mgr. Danijela Jagošová