Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Triedni učitelia

I. A: Mgr. Monika Fábiánová
II. A: Mgr. Viera Motlíková
III. A: Mgr. Marcela Wlodarska
IV. A: PaedDr. Elena Kačalová
V. A: Mgr. Michal Nosko
VI. A: Mgr. Danijela Jagošová
VII. A: Mgr. Miroslav Kerekréty
VIII. A: Mgr. Janko Svetlík
IX. A: PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.