Triedni učitelia

I. A: Mgr. Lenka Wosková
II. A: Mgr. Judita Horváthová
III. A: PaedDr. Anna Pukajová
IV. A: Mgr. Jana Tesáková
V. A: Mgr. Danijela Jagošová
VI. A: Mgr. Eva Melišová
VII. A: Mgr. Janko Svetlík
VIII. A: Mgr. Ľuboslava Žitňanová
IX. A: Mgr. Eva Šallingová