Triedy

I. A: Mgr. Lucia Porvazníková
II. A: PaedDr. Anna Pukajová
III. A: Mgr. Petra Palkovičová
IV. A: Mgr. Hedviga Valková
V. A: Mgr. Eva Adamove
VI. A: Mgr. Janko Svetlík
VII. A: Mgr. Anna Holická
VIII. A: Mgr. Simona Danišová
XI. A: Mgr. Danijela Jagošová