Harmonogram stretnutí

Zasadnutie Rady rodičov v školskom roku 2020/2021

. 28.9.2021 utorok
. 2.11.2021 utorok
. 11.1.2022 utorok
. 21.4.2022 štvrtok
. 31.5.2022 utorok
  Zasadnutia sa uskutočnia vždy o 16:30 v budove EZŠ, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie online, v rovnakom termíne.