Harmonogram stretnutí

Zasadnutie Rady rodičov v školskom roku 2022/2023

. 21.9.2022 streda

. 3.11.2022 štvrtok

. 10.1.2023 utorok

. 13.4.2023 štvrtok

. 6.6.2023 utorok

  Zasadnutia sa uskutočnia vždy o 16:30 v budove EZŠ, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie online, v rovnakom termíne.