Kontakty

Kontaktovať zástupcov Rady školy môžete prostredníctvom tejto emailovej adresy: radaskoly@ezs.ba.