Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

História školy

Evanjelická základná škola, bola zriadená zriaďovacou listinou Generálneho biskupského úradu Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v. 2. augusta 1991 generálnym biskupom Pavlom Uhorskaim a predsedom školského výboru cirkvi Dr. Igorom Kiššom. Prvý školský rok Evanjelickej základnej školy sa začal 1. septembra 1991. Škola nadväzuje na tradície evanjelického školstva a svoje pôsobenie dáva pod ochranu a pomoc Božiu.

Dňom 1. októbra 2004 sa zrušila pôvodná zriaďovacia listina z roku 1991 a bola podpísaná nová, pánom biskupom Západného dištriktu I. Osuským a dištriktuálnym dozorcom B. Beňuchom.

Evanjelická základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie svojim žiakom. Výchovno-vzdelávací proces  je realizovaný vo svetle kresťanskej viery, s rešpektovaním vieroučných zásad ECAV na Slovensku.