Vedenie školy

riaditeľka EZŠ:
PaedDr. Anna Pukajová
tel. č.: 0910/534861
e-mail: riaditelka@ezs.ba

 

zástupkyňa riaditeľky EZŠ:

tel. č.:
e-mail:

 

duchovná správkyňa EZŠ:
Mgr. Karolína Konopeusová
e-mail: karolina.konopeusova@ezs.ba