Vedenie školy

riaditeľka EZŠ:
Mgr. Simona Danišová
tel. č.: 0910/534861
e-mail: riaditelka@ezs.ba

 

zástupkyňa riaditeľky EZŠ:
Mgr. Petra Palkovičová
tel. č.: 0911/913667
e-mail: petra.palkovicova@ezs.ba

 

duchovná správkyňa EZŠ:
Mgr. Karolína Konopeusová
e-mail: karolina.konopeusova@ezs.ba