Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Spolu múdrejší (projekt Ministerstva školstva)

Cieľom projektu je podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.
Do projektu sa na našej škole zapojila pani učiteľka PaedDr. Anna Pukajová.