Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Príspevky

Príspevok do OZ Rada rodičov Palisády 57 bol na školský rok 2021/2022 stanovený vo výške 50€/dieťa.

V prípade zlej finančnej situácie, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu niektorého člena rodiny, alebo inej mimoriadnej situácie, je možné požiadať o zníženie, alebo odpustenie príspevku. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť zástupcovi triedy v Rade rodičov, alebo vedeniu Evanjelickej základnej školy (na obálku napíšte „Rada rodičov“) do 30.11.2020.

Pokyny k platbe príspevku a avízo o platbe.

Avízo k platbe OZ Rada rodičov Palisady 57 2021_2022