ADVENTNÁ BESIEDKA A BAZÁR 2022

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandemickými opatreniami sme mohli v tomto školskom roku nadviazať na niekoľkoročnú tradíciu Adventného bazára, ktorý organizuje Rada rodičov v spolupráci s EZŠ a je spojený aj s vystúpením našich žiakov I. stupňa na nedeľných bohoslužbách so svojim adventným program.

Tento rok nás srdečne prijali v cirkevnom zbore Bratislava-Petržalka, kde sme sa v nedeľu 4.12.2022 spoločne stretli o 09.30h na bohoslužbách v 2. adventnú nedeľu.
Sestra kaplánka Kmecová mala krátke zamyslenie pre deti o príchode Božieho kráľovstva a po ňom pozdravili prítomných svojimi piesňami, básňami, pásmom a hudobnou skladbou naši žiaci z EZŠ I. stupňa.

Niektorí žiaci sa potom zúčastnili aj detskej besiedky, ktorú mávajú počas bohoslužieb v cirkevnom zbore v priestoroch zborového domu.

Po skončení bohoslužieb boli všetci pozvaný práve do spomínaného zborového domu, kde prebiehal Adventný bazár.
Každá trieda mala svoj predajný stôl, kde ponúkala na predaj výrobky, ktoré si žiaci vyrobili spolu s rodičmi doma a aj s pani učiteľkami v škole a ŠKD.
Na prítomných čakalo aj malé občerstvenie.

Finančný výnos z predaja je rozdelený na dve čiastky – 20% pôjde na charitatívne účely a 80% pre potreby danej triedy- triedny fond.

Chceme sa všetkým srdečne poďakovať za ochotu prísť a podporiť aj túto aktivitu našej školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní Adventného bazára a aj programu na bohoslužbách, patrí veľká vďaka.
Vďaka patrí aj cirkevnému zboru Bratislava-Petržalka za prijatie medzi seba.
Nakoniec si v prílohe pozrite zopár fotiek z vystúpenia žiakov a z Adventného bazára.

Želám všetkým nech Kristov pokoj a láska, ktorú priniesol do nášho sveta, napĺňa srdcia každého z nás, nech ten adventný a následne vianočný čas prežívame hlavne v Jeho pokoji a láske medzi sebou.

S pozdravom

Mgr. Karolína Konopeusová

 

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Zápis žiakov do 1. ročníka EZŠ

  Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční prezenčnou formou v budove Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava v dňoch 20. apríla a 21. apríla 2023, v

Aj na Našej škole sa učí pomocou SmartBooks !

  Skúsenosti a vedecké štúdie potvrdzujú, že tútorské vzdelávanie (jeden žiak – jeden učiteľ) je najefektívnejšie. Učiteľ používajúci SmartBooks vie zabezpečiť individuálnu výuku a tútorské vzdelávanie

Úspechy na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 24. 3. 2023 sa naši žiaci – víťazi I. II. a III. kategórie školského kola Hviezdoslavov Kubín zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo na