Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zápis detí do 1. ročníka EZŠ

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli zveriť svoje ratolesti do našich rúk.

Zápis detí do 1. ročníka EZŠ 

sa uskutoční prezenčnou formou v budove Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava

v dňoch 5. apríla v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 6. apríla 2024, v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Miesto zápisu: prízemie – prvý stupeň

Na zápis je potrebné priniesť si so sebou:

– občiansky preukaz zákonného zástupcu ,

– rodný list dieťaťa,

– písomné poverenie zákonných zástupcov dieťaťa/zástupcu zariadenia.

– zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá  aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Prihlášku je možné doručiť škole:

– v listinnej podobe – tlačivo 014 MŠVVaŠ SR (v slovenskom jazyku) s podpisom oboch zákonných zástupcov

– v elektronickej podobe -vygenerovaním prihlášky v elektronickom systéme ezs.edupage.org bez elektronického podpisu OP. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu a spoločne strávené chvíle.

Tím Evanjelickej základnej školy

Dôležité kontakty: Tel.:  02 /  52 967 389 (sekretariát školy) – dostupný

                                                   0911 913 667 (mobil – riaditeľka školy) – dostupný

                                                   0910 534 861 (mobil – zástupca školy) – dostupný

                                                Email: zakladna.skola@ezs.ba

 

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Riaditeľské voľno

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

Zápis prvákov do základnej školy

V týchto dňoch prebiehajú zápisy budúcich prvákov. Ako sa na tento významný deň pripravujú? Podľa čoho si ich rodičia vyberajú školu? V reportáži týždňa sa