Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna na 22.12.2023

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna.

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z .z., riaditeľka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava,
u d e ľ u j e
dňa 22. 12. 2023 riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka z organizačných dôvodov.

Zároveň v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD EZŠ a školská výdajná jedáleň. Žiaci 1.- 9. ročníka
sú automaticky odhlásení zo stravy.
Vyučovanie bude pokračovať podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 8. 1. 2024.

V Bratislave 15. 12. 2023
Mgr. Anna Kerekrétyová, v. r.
riaditeľka školy

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Blokové vyučovanie v I.A

Naši žiaci z I.A mali dňa 20. 06.2024 so svojou pani učiteľkou blokové vyučovanie. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť vo fotografiách.

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi.

Naši ôsmaci a deviataci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Návšteva múzea bola pre žiakov poučná a pôsobivá. Pani lektorka veľmi zaujímavo a zrozumiteľne opísala našim