Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna na 22.12.2023

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna.

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z .z., riaditeľka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava,
u d e ľ u j e
dňa 22. 12. 2023 riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka z organizačných dôvodov.

Zároveň v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD EZŠ a školská výdajná jedáleň. Žiaci 1.- 9. ročníka
sú automaticky odhlásení zo stravy.
Vyučovanie bude pokračovať podľa riadneho rozvrhu hodín dňa 8. 1. 2024.

V Bratislave 15. 12. 2023
Mgr. Anna Kerekrétyová, v. r.
riaditeľka školy

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Deň otvorených dverí na EZŠ

Milí budúci prváci, milí rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v Evanjelickej základnej škole. Máme pre Vás pripravený zaujímavý program, informácie o našej

Zápis detí do 1. ročníka EZŠ

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli zveriť svoje ratolesti do našich rúk. Zápis detí do 1. ročníka EZŠ  sa uskutoční prezenčnou formou v budove