Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

„Oddýchnime si SPPolu“

„V rámci grantového zamestnaneckého programu Nadácie SPP podala Evanjelická základná škola projekt „Oddýchnime si SPPolu“.
Nadácia SPP projekt schválila a poskytla EZŠ finančnú podporu vo výške 500 eur. Vďaka tomuto daru boli zakúpené dva lichobežníkové stoly a šesť taburetiek, ktoré deti a vyučujúci využívajú pri rôznych tvorivých aktivitách, spoločenských hrách, alebo pri spoločnom riešení úloh a projektov v menších skupinách.
Za vypracovanie a podanie projektu ďakujeme veľmi pekne pánovi Petrikovičovi. Nadácii SPP ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky a možnosť pretvorenia nevyužitého priestoru na oddychovo-relaxačnú miestnosť.“

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Zelená voda 2024

Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa raz opäť stretli na Zelenej vode. Pri opekaní, kúpaní a šantení našich detí bola súčasťou aj

Koncoročný výlet 5.A a 6.A

Dnes žiaci 5. a 6. A absolvovali koncoročný školský výlet, pri ktorom sa najskôr vyjašili v Jump Aréne a následne si medzi sebou zasúťažili v

Odmena za matematické súťaže na II. stupni

Na školských bohoslužbách 11. 6. 2024 pani učiteľka Maruniaková odmenila žiakov druhého stupňa, ktorí sa zúčastnili matematických súťaží a olympiád. Blahoželáme všetkým zapojeným žiakom a

Blokové vyučovanie v I.A

Naši žiaci z I.A mali dňa 20. 06.2024 so svojou pani učiteľkou blokové vyučovanie. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť vo fotografiách.