Brigáda na dvore EZŠ

Milí moji.

Dovoľte mi vysloviť srdečné poďakovanie za dnešnú výdatnú pomoc pri zveľaďovaní našej školskej „záhradky“ rodičom Adama Kováča, Jonáša Stacha, Daniela, Lenky, Tomáša a Lucky Vráblovým, Katky a Kristínky Kamasovej, Mii Pavlovičovej, Malky, Martina a Miška Šebestovým. Aj vám milí naši žiaci, ktorí ste prišli svojim rodičom dnes pomôcť, v mene všetkých nás vrúcne ďakujem.
 

Nech vám Náš Pán hojne vynahradí.

Za kolektív pedagógov školy.

PaedDr. Anna Pukajová