Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Prvý školský deň – Služby Božie v Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave

Drahí priatelia vo viere,

Je úžasné, že naša každoročná 10-mesačná pilná práca a námaha je zavŕšená perfektným finále v podobe prázdnin. Boli parádne, a brali by sme ešte zopár takých mesiacov No ani sa nenazdáme a je tu opäť ten očakávaný deň vysvedčení a po ňom nádherný čas oddychu.

Naši školáci spolu so svojimi rodičmi a niekoľkými učiteľkami sa v nedeľu 4. 9. 2022 definitívne rozlúčili s prázdninami. Deti si užívali spoločné pohybové hry a aktivity. Rodičia im zatiaľ pripravovali dobroty na grile. Spoločne sme prežili nedeľné popoludnie v priateľských rozhovoroch a v dobrej nálade.

No a nastal pondelok – prvý školský deň. To už sme všetci prichádzali do školy slávnostne vyobliekaní, lebo nás čakali Služby Božie v Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Je darom pre nás, že môžeme každý deň žiť v Božej prítomnosti a vedieť, že náš Pán sa o nás stará. Sme Mu za jeho lásku nesmierne vďační. Služby Božie liturgovala naša duchovná správkyňa Karolína Konopeusová a vzácnym časom pre nás všetkých boli slová brata biskupa ZD ECAV na Slovensku Janka Hroboňa. Jeho srdečné a láskavé slová, privítanie našich prváčikov milo osviežili náš nástup do školy.

Prajeme všetkým školákom, ich rodičom a zamestnancom škôl, ale aj ďalším ľuďom, ktorí sa starajú v láske o naše školstvo, nech prácu, ktorá nás čaká činíme v Božej prítomnosti. Prajeme každému, aby sa viac spoliehal v dokonalej viere na milosť a vedenie Ježiša Krista. Nech On koná v našich životoch a nech je On oslávený v každej škole.

V 28 kapitole 15 verši knihe Genezis nám Mojžíš zanecháva odkaz od nášho Pána Boha: „Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš“. Preto vždy majte na mysli, že Boh nás miluje. Spoliehaj sa teda na Boha, nie na seba.

V novom školskom roku nám všetkým prajem, aby nás Pán požehnával na každý deň, a aby sme boli v našej škole jeden pre druhého požehnaním v mene Ježiša Krista.

PaedDr. Anna Pukajová, riaditeľka EZŠ

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Riaditeľské voľno

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

Zápis prvákov do základnej školy

V týchto dňoch prebiehajú zápisy budúcich prvákov. Ako sa na tento významný deň pripravujú? Podľa čoho si ich rodičia vyberajú školu? V reportáži týždňa sa