Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

MDD v školskom klube detí.

Pri príležitosti MDD v rámci školského klubu detí pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre  deti športové popoludnie, ktoré bolo spojené s osvetou detí vo finančnej gramotnosti.

Deti na jednotlivých stanovištiach zbierali body, za ktoré si mohli kúpiť niečo zaujímavé vo fiktívnom obchodíku. Bola to super zábava a deti strávili popoludnie pohybom a  niečo nové sa aj naučili.

Mgr. Horváthová Judita