Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Euópsky deň jazykov

Európsky deň jazykov.

V týždni od 20.9.2021 do 24.9.2021 sme si na našej škole pripomínali Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. So žiakmi sme sa rozprávali o jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Na piatok 24. septembra si pani učiteľky Horváthová, Jagošová, Konopeusová, Šimove a p.učiteľka Žitňanová pripravili pre žiakov druhého stupňa zaujímavé aktivity k piatim krajinám a jazykom maďarčina, srbčina, poľština, angličtina a nemčina.

Žiaci sa pri jazykových úlohách nielen zabavili , ale sa aj niečo nové dozvedeli. Prekvapením pre žiakov bola aj ochutnávka typických produktov daných krajín  .