Author: Pavol Pavlovič

Mimoškolské aktivity

Poďakovanie

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vyslovilo poďakovanie našej Evanjelickej Základnej škole v Bratislave za aktívne zapojenie sa do charitatívneho projektu KRABICE POŽEHNANIA 2

Čítať viac »